Sociaal engagement

Onze knowhow en de bekwaamheid van ons personeel vormen de voornaamste troef voor de ontwikkeling en het voortbestaan van Corman.

DELTA-project

Het DELTA-opleidingsproject heeft als doel:

  • Het kennisniveau van onze arbeiders en bedienden te verhogen: economisch klimaat, producten, processen, voedselveiligheid, veiligheid van personen.
  • Onze knowhow te bestendigen: begeleidende medewerkers helpen hun kennis over te brengen.
  • Ons personeel te ontwikkelen in een meer professionele benadering.

"Veiligheid is mijn zaak"

Dit is een ambitieus wereldwijd programma dat door de Groupe SAVENCIA, de moederonderneming van Corman, is opgezet om de veiligheid op het werk te verbeteren. Het doel is om tot vier keer minder ongevallen te komen, maar het einddoel is uiteraard nul ongevallen!

De Groupe SAVENCIA heeft het Global Compact van de VN ondertekend, op grond waarvan de groep zich ertoe verbindt tien universele grondbeginselen met betrekking tot de mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding: www.unglobalcompact.org

› Ga voor meer informatie over de engagementen van de Groupe SAVENCIA op het vlak van sociale en milieuverantwoordelijkheid naar:
www.savencia-fromagedairy.com/nutrition