Milieu-engagement

Corman verbindt zich ertoe om, van grondstoffenbeheer tot levering van eindproducten, zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

WATER EN ENERGIE BESPAREN, EMISSIES VERMINDEREN

Het energieverbruik beperken tot een minimum

Corman streeft ernaar zijn energie-efficiëntie continu te verbeteren door voortdurend te investeren in nieuwe, zuinigere en schonere technologieën:

Corman heeft al vanaf het begin brancheovereenkomsten op het vlak van energie-efficiëntie met FEVIA (Belgische Federatie Voedingsindustrie) afgesloten en hanteert al sinds 2004 een beperkingsbeleid.

Met het oog op koeling heeft Corman in 1996 de eerste NH3-compressor (ammoniak) geïnstalleerd in België (zonder gevolgen voor de ozonlaag) en nieuwe, nog efficiëntere modellen in 2009 en 2011.

Omvorming van het verwarmingssysteem van olie op gas (minder vervuilend) met voorverwarmer. Warmtekrachtkoppeling is momenteel in ontwikkeling.

Wat elektriciteitsovereenkomsten betreft, eist Corman dat de stroom zoveel mogelijk afkomstig is van duurzame energie bronnen.

Dankzij een installatie voor omgekeerde osmose om de verdere bewerking van karnemelk te concentreren bespaart Corman meer dan 800 vrachtwagenritten per jaar. Daardoor wordt energie bespaard voor het transport tussen de vestigingen en voor het drogen, waarbij het heel zuivere teruggewonnen water ter plaatse wordt hergebruikt.

Minder verpakkingsmateriaal gebruiken

Corman hanteert een beleid van systematische gewichtsbeperking (dikte van de verpakkingen en etiketten). Corman neemt deel aan het plan van FEVIA (Belgische Federatie Voedingsindustrie) voor het optimaliseren van verpakkingen:

• Alle primaire verpakkingen zijn uit recyclebaar materiaal vervaardigd.
• Secundaire en tertiaire verpakkingen zijn van hetzelfde materiaal gemaakt. Voor Balade-boter bijvoorbeeld zijn de steun aan de onderkant en het omhulsel allebei van karton.

Gezuiverd water terugpompen in de natuur

Industrieel afvalwater wordt gezuiverd om in de beste omstandigheden te worden teruggepompt in de natuur:

Een CZV <25, (CZV: chemisch zuurstofverbruik)
een BZV5 < 8 (BZV5: 5-daags biochemisch zuurstofverbruik)

De vetten in het flotatieslib worden teruggewonnen en hergebruikt als biobrandstof die onder andere dient voor het verwarmen van tulpenkassen in Nederland.

Grease contained in the flotation sludge is recovered and valorised in biofuel, in particular to heat tulip greenhouses in the Netherlands.

Karnemelk die niet verder kan worden bewerkt, wordt gebruikt voor compostering of biomethaangisting.

PRODUCTIEGEBIEDEN OPTIMAAL BENUTTEN EN KORTE TRACEERBAARHEID

Voor Corman heeft een goed product goede grondstoffen nodig. Daarom hechten wij veel belang aan de oorsprong van onze productiemiddelen. Voor onze productie hebben wij zelfs met alle room die in België verkrijgbaar is niet voldoende. Daarom hebben wij onze voorzieningsbronnen moeten uitbreiden naar andere hoogwaardige melkgebieden, en ons op verschillende locaties in Europa moeten vestigen.

DUURZAME PALMOLIE PROMOTEN

DUURZAME PALMOLIE PROMOTEN

Corman zet zich als lid van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil - www.rspo.org) in voor de promotie van de duurzame productie van palmolie. Al onze mengsels van boter en plantaardige vetstof voor de voedingsindustrie zijn verkrijgbaar in gecertificeerde RSPO Mass Balance-versie.